terça-feira, setembro 13

Gravitación universal

Un cubo sen corda nun pozo sen fondo.