quarta-feira, setembro 28

Llengua lliure

Un comité independente de sábios concedeu o Prémio Espasa de Ensaio a Irene Lozano Domingo pola obra intitulada Línguas en guerra. Vários xornais coinciden en que, para a autora
—que, con anterioridade, publicou un estudo sobre o sexismo na linguaxe e uma biografia de Federica Montseny—, as línguas conviven pacificamente.
Jon Juaristi, un dos acreditados membros do xúri, salientou do ensaio a súa análise da “política lingüística espanhola” do século XX.
Parabéns, logo, a Lozano por chegar a tan excelsa conclusión.
E gora Espasa askatuta.