segunda-feira, setembro 19

Memória inmunolóxica

As autoridades sanitárias amosan a súa preocupación pola propagación da gripe aviar asiática. Tamén algúns biólogos alertan sobre a proliferación das poboacións de mosquito-tigre en Europa, tentando tranquilizar sobre a posibilidade de que actúen como transmisoras de certas enfermidades nestas latitudes. En canto á encefalopatia esponxiforme bovina...
—?