segunda-feira, setembro 12

O armistício

Un pacífico haitiano estadounidense dixo numa ocasión que calquera persoa ten dereito a empregar a violéncia contra a discriminación racial.
(...)