terça-feira, setembro 13

Tensión superficial

Eu amo os mundos sutís, ingrávidos e xentís como bombas de napalm.