sexta-feira, setembro 2

Xúri popular

—A quen queredes que vos solte?
—A Barrabás.