quarta-feira, janeiro 11

Cousa nosa

Como votante do BNG, poderia agardar peores resultados, transcorridos mais de seis meses de governo:

· Incremento de cargos intermédios na Administración galega, agravado co engano da redución aparente de altos cargos.
· Acordo para establecer un aumento dun 10% nos soldos dos deputados.
· Nepotismo (mulher do conselheiro de Presidéncia, nomeada vicepresidente do Conselho Escolar), clientelismo e endogámia.
· Meios de comunicación afíns ou dependentes permanecen silandeiros, son silenciados ou manipulan a información, vencelhando a sua orixe co Partido Popular.

Ao BNG cómprelhe pasar da situación actual de demagóxia e mera imaxe ao trabalho efectivo e a actividade política.
Ao votante quédalhe o recurso de emprender accións políticas e legais.