quinta-feira, janeiro 5

Fina estampa

Uma emisora de rádio facíase eco, esta manhá, dos comentários despectivos que outros meios fixeran da indumentária de Evo Morales. Un dos colaboradores do programa en cuestión quixo louvar o xersei do presidente boliviano asegurando que se tratava duma prenda muito cara.

Muitas persoas da Galiza desexan adheriren ao carro dos estados mais desenvolvidos do planeta. Apesar das graves contrapartidas que sofreu nomeadamente o sector primário, mas sen deixar de constituírense nuns esmoleiros da Unión Europeia, prefiren esquecer as outras filhas de Rosalia espalhadas polo mundo.