sexta-feira, janeiro 13

Os séculos imbéciles

Os membros do Partido Popular Revolucionário da Mongólia abandonaron o governo de coalición, após as movilizacións populares dos últimos dias, pola ineficácia do Executivo na súa política contra o estancamento económico e a corrupción.