segunda-feira, agosto 29

Dogma 2005

Os grandes problemas da Humanidade (as guerras, a fame, o cambio climático e a desertificación, o desenvolvemento sustentável, o reparto da riqueza, a corrupción política, o final do verán) fan parte dun único feito, diante e detrás da visión pública.
(En todas as malas novelas, a solución, case no remate).