terça-feira, agosto 30

Todo a zen

A xíria economicista, empresarial e científica domina todos os ámbitos da vida. A súa preséncia outorga profundidade e prestíxio ao discurso. Pero, demasiadas veces, os conceptos son mal conhecidos e comprendidos, abundando os erros de traducción. (Melhor será deixalo aquí para evitar a síndrome de Lázaro Carreter).
O caso é que parece case obrigado meter algún término desa caste para quedar de persoa modelna e, como tamén di a conselheira, “dinámica” ou o que faga falta.
Como cos gobernos e os amores eternos, tan só se sabe algo de como comeza a cousa.
Próxima estação, San Simón da Costa.