sexta-feira, outubro 7

Non pasarán

Desmantelado o campo de refuxiados sen status xurídico de Ben Yunech, as persoas que queren entrar nos territórios de Sebta (Ceuta) e Melilla, despois de meses ou anos de penúrias, e sendo cabeza de ponte de moitas familias e localidades, atopan o valado.
Nun 99,3% dos casos tentarán chegar polo meio que sexa. O restante 0,7% morre antes de poder sequera tentalo.
A lista de Schindler foi uma fita que ensalzou a cara mais humana dun home que decidiu non ser cómplice, en exceso, dos xenocídios nazis.
Hoxe é un orgulho posuír, por dereito e por obriga, a cidadania espanhola.