segunda-feira, outubro 17

Profesión de fe (Auto Sacramental)

DRAMATIS PERSONAE:
A Opinión Privada
A Razón
A Sagrada Hóstia
A Mala Fe
A Coroa
O Leviatán
O Cantauctor-Profeta
A Ordenación do Território
A Santa Crispación
As Obras Públicas

Malecón da Praia do Orçamento.
Entran a Opinión Privada e a Razón. Detrás delas, a Sagrada Hóstia e a Mala Fe. Por último, entra -dubitativa e cos olhos vermelhos debido aos vapores duma pintura ignífuga- a Coroa. Nun pao, uma bandeira.

A Opinión Privada: Boa noite e benvind@s, filh@s do rohypnol. Saúdan os aliados dos açores.
A Razón: E benvind@s a este Auto, obrigada por estardes aqui. Que desaloxen os espectros do pasado.
A Sagrada Hóstia: Entre vós dirimiredes os pleitos do corazón.
A Mala Fe: Sen perder nunca a ocasión de facer gasto.
A Coroa: Como do cabo ao princípio, deixemos xa o da puta canción. Que cun mal rípio á nosa bandeira nos desarme.

Salón de Grados da Universidade de Uvieu, Novo México.
Entran o Leviatán, con txapela e barretina e o Cantauctor, espido, tanxendo uma lira galega nun bocoi baleiro. A Ordenación do Território e as Obras Públicas, abrazadas a uma farola. A Santa Crispación, con traxe de poucas luces.

O Leviatán: Falemos do Pla de l’Estany á moda do grande Campmany.
O Cantauctor-Profeta: (Asisado e con sixilo) Amb la llengua, el Principat dona més intimitat.
A Ordenación do Território: (Canta, sotto voce) Come prima, Espanha prima, t’amero...
A Santa Crispación: Quo usque tandem tocarnos tanto as gónadas, Catilina? Pátria sola dos Balcáns, a récia raza dos chetniks. Neste cabo da Fisterra que Bósnia teme e lhe aterra.
As Obras Públicas: Cránio desprecintado! Gora o Santo Ducado e gora San Froilaz Peres de Traba!
A Ordenación do Território: Na reserva de Occidente e sen cama pra tanta xente.
Todoh e todah: Láudanus Deo!
A Santa Crispación: Ja sóc aqui!