segunda-feira, outubro 24

Xestión de emocións

Se você sentir nalgún intre da súa vida:
Invexa de alguma pessoa que escreva melhor que você.
Sobérbia: você acha que é a melhor nova voz narrativa galega dotada duma técnica avangardista, surpreendente e abraiante, dos últimos vinte ou oitocentos setenta anos (ou, no seu defecto, a melhor iniciativa crítica e criativa do blogomilho, das últimas décadas).
Se a você lhe dera preguiza o facto de escrever uma novela de mais de oito (8) páxinas.
Se você desexar a parelha ou descendéncia maior de idade do seu editor, ou quixera manter relacións epistolares coas devanditas persoas.
Se codiciar os prémios alheos.
Se você desexara a morte do seu —ou da súa— principal oponente no sistema literário galego-portugués.
Ou se, por último, quixera comerse ao seu alcalde-presidente para facer parte do mesmo corpo místico (lembre que depois, cando você chegue a velho, xa non lhe estará permitido levar a cabo a inxesta sen a intervención directa do departamento de sanidade animal da Xunta de Galiza): demostración sincera de eterno agradecemento polo indiscutível contributo daquel prohome á modificación da fisionomia do seu lugar de nascimento (obeliscos, templos da cultura emprendedora e repoboación arbórea con espécies mais ou menos autóctonas) e o seu incondicional apoio a uma cómoda substitución da súa língua por outra de maior dinamismo e funcionalidade.
Recapitulando, pois. Como era obxecto inicial deste relatório, se você estiver nalguma destas situacións, non desespere. A solución élhe ben doada.
Coa inestimável colaboración das equipas formadoras da Conselharia de Innovación e Indústria e mais do IGAPE, pode artelhar uma bateria de medidas pontuais e desenhar uma folha de rota “ad hoc” para xestionar as súas emocións, dentro do novo programa de I+D+i da Xunta de Galiza.
E se você non ficara satisfeito, a pesar de todos os espectaculares avances no ámbito da xestión emocional, tenha a previsión de entrar a valorar que tambén haberá quen defenda a hipótese de que, ao igual que algumas brebaxes polivarietais baptizadas de ribeiro, o amor é todo química.