quarta-feira, dezembro 14

Branco e preto (2): Desconexión temporal

O reconhecemento dos méritos persoais ou colectivos representa un acto de xustiza e gratitude que transcende o fútil exercício da vaidade.

Un conto moi velho, recreava un formoso universo onírico no que a vontade popular outorgara a Medalha de Ouro da Galiza ao Álvarez Cascos, pola súa destacada actuación perante a catástrofe do Prestige e máis o Prémio Galiza da Comunicación televisiva ao Alfredo Urdaci, polo exercício duma información obxectiva, veraz e sen dramatismos.

Ben cedo, Francisco Vasques poderá engadir a Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X, el Sabio, á extensa colección de distincións internacionais que condecoran o seu peito.

Hoxe, o presidente da Asociación Galega de Editores salienta a seriedade e induvidável calidade literária dalgúns blogues. No nome de todas as persoas agraciadas: obrigado, Miguel Anxo, por ofereceres tan diáfano espelho.

Por fortuna, os nobres costumes nunca se perden.