terça-feira, dezembro 27

Os imprescindíveis (II)

Despois de bastante tempo sen ler o blog promocional de Jaureguizar (xa que logo, ten todo o dereito e, de feito, se el non se preocupara, ia dado) vexo que concordo na consideración que autores, editores e Administración deven ter cos leitores.
Alén dos clubes minoritários, faise precisa a criación duma mais extensa Asociación de Leitores e Espectadores da Galiza (ALEGA poderia ser un nome), con intención de exixir dereitos e expor iniciativas para facer fronte á incúria e prepoténcia dos sectores implicados na parálise cultural.