sexta-feira, agosto 19

Ponte de Lima

Con Zapatero, Espanha avanzou de Aznar a Suárez. Con José Bono, segue mais perto do Trillo con mar de Alborán e vento de Ponente que de Gutiérrez Mellado.