sexta-feira, novembro 11

Ubi sum?

Para resolver o problema das identidades na Galiza, vai ser precisa uma carta nacional para circular polos eidos vernáculos e outra carta verde para viaxar polo exterior.

“Eu quero ser Emilio Cao” (Juliam Hernandes e Sílvio Rodrigues)

Cando se fala de culturetas, onde se meten estas persoas?
Conhecerán a súa masa crítica os alcaldes metrosexuais, metrolixeiros e metrosidero-metalúrxicos?
Cal é o sexo ou o xénero do próprio sistema literário galego?
O que eu me pergunto a cotío, con grande desasosego, é: u-nós?

(A entrevista d’A Nosa Terra a Teresa Moure é ben interesante. Ainda que non se concorde coas súas teses, penso que paga a pena lela).