terça-feira, junho 7

Francotiradores

Boa coincidencia de premios, porque Cabaret Voltaire, do Jaureguizar, recibiu o García Barros e Os pecados capitais, de Francisco Vidal, o Terra de Melide, que publica francka editora -dirixida por un francotirador da edición galega: Franck Meyer.