terça-feira, julho 26

A história minúscula

"No entanto, nin a organización nin a estrutura social experimentaron modificación alguma" em Rosario Villari, A revolta antiespanhola en Nápoles. As orixes (1585-1647), Alianza Editorial, versión ao espanhol de Fernando Sánchez Dragó.