terça-feira, agosto 23

A cabeza do Bautista

Un membro da brigada municipal contra incéndios de Celanova foi detido por mor da súa presunta implicación no lume acontecido en Rairiz de Veiga. Segundo outras persoas do servizo de extinción, vinha sendo sometido a vixiláncia desde hai un mes
—ainda que non existe constáncia da súa pertenza a organización política alguma— pois poderia ser autor doutros incéndios.