terça-feira, agosto 23

O pianista

Para alguma xente, un virtuoso; para outra, afastado da realidade.