sexta-feira, fevereiro 10

O brazo incorrupto

Francisco José Vasques Vasques vai ser nomeado embaixador de Espanha perante a Santa Sé.

Franco finou na cama; Fraga Iribarne, nas urnas e Vasques, nas saias do Vaticano.

Non sei o que dirá a História da sua persoa, mas agardo que polo menos a xustiza non o absolverá.