quinta-feira, junho 29

ISAAC DÍAZ PARDO: "Dereito a sentirnos traicionados"

· Publicado en Galicia Hoxe (texto completo, aqui):

A realidade é outra da que dan, en xeral,os medios sobre o "affaire" de Sargadelos, cando preguntan a todos menos a min.

Sr. Santiago Sineiro, avogado e até hai poucas semanas administrador de Sargadelos, quen recibeu as súas participacións sociais na empresa gratuitamente, igual que a súa señora, tamén gratuitamente, as que ten no Seminario de Sargadelos. (...) [Mais]

· Foto de Díaz Pardo en Magdalena, Arxentina, 1963.