quarta-feira, março 29

O caos

Os imigrantes adian a crise do sistema público de pensións espanhol até 2020 ou 2025, frente ao previsto 2012, para alén de contribuíren decisivamente ao crescimento da economia, segundo un artigo publicado hoxe en EL PAÍS.

O xornal recolhe dados do Banco de Espanha baseados en fontes de Eurostat, a axéncia estatística da Unión Europeia.

A entrada na Espanha de mais de 4,3 milhons de persoas desde 1998 supuxo que, ao peche de 2005, o 30% das persoas en idade de trabalhar eran estranxeiras.

O banco central espanhol considera que a povoación imigrante fixo posível un maior crescimento económico, pola sua aportación ao consumo, e un menor incremento da inflación e do deficit exterior.

Para este ano 2006, apesar da dificuldade do conhecimento real do volume das remesas de dinheiro, estímase que a Balanza de Pagamentos rexistrará, pola primeira vez, uma maior cuantia nas saídas dos imigrantes que nas entradas dos emigrantes espanhois no exterior.