sexta-feira, agosto 18

Infabulación

Mais de 6 millóns de persoas orixinárias do Líbano estabelecéronse no Brasil desde 1880.

A comunidade árabe-brasileira abrangue tamén povoación de procedéncia síria, palestina, exípcia, marroquina, xordana ou iraquiana, acadando uns 8 millóns.

· Imaxe: Selo conmemorativo dos 125 anos de imigración libanesa para o Brasil.