quinta-feira, fevereiro 16

Campanha eleitoral

Se o que pretenden é restar votos ao BNG, pola minha parte xa o conseguiron.

Se o fascista conspira na sombra
O que faz falta é avisar a malta
O que faz falta é dar poder à malta

José Afonso