quarta-feira, fevereiro 15

Enxebreza e prexuízo

Os soldados negros afectaban ás veces entre eles mesmos un “acento negro” sumamente pronunciado —canto menos respectaban a gramática, mellor—. Asasinaren a gramática parecíalles un pracer; encontraban aí unha forma de compensaren simbolicamente os sentimentos de frustración.

(Gordon W. Allport, A natureza do prexuízo, citado en Idioma e poder social, de Rafael Lluís Ninyoles)

1 Comments:

At qua. fev. 15, 01:04:00 PM, Blogger galeidoscopio said...

Sinto que non funcione a tradução ao português, na ligazón d'A natureza do prexuízo (Infoamérica).

 

Postar um comentário

<< Home