sexta-feira, março 3

A xustiza enlatada

A empresa conserveira Calvo está a deslocar parte da actividade da factoria ubicada no lugar de Somorto, en Esteiro, concelho de Muros, à república de El Salvador.

A posibilidade de criar postos de trabalho e riqueza noutras terras non agocha a competéncia desleal que conleva a produción en condicións non axeitadas à lexislación vixente no país de orixe.

O respeito das normas de contratación, seguridade e hixiene no trabalho, medioambientais, as condicións laborais ou a adecuación salarial son aspectos cuantificáveis economicamente.

Cando as empresas deciden estabelecerse en estados onde a lexislación —ou a inoperáncia prática dos órgaos responsáveis de velar polo seu cumprimento— permite (mais ainda que na "metrópoli") a redución drástica de costes, realmente están conculcando as leis do estado social de dereito e distorsionando o conceito de libre mercado.