quarta-feira, abril 11

Alfalfa e omega

Coa excepción de Nietzsche, os lingüistas e os psicólogos non fixeron moito por exploraren o xénero ubícuo e ensarilhado da mentira. Apenas contamos cuns cantos estudos léxicos da impostura numas poucas línguas e culturas. Lóxica e ineludivelmente coartada pola reprovación moral e o desacougo psicolóxico, esta caste de investigación segue a ser infrecuente. Comprenderemos as cousas con maior claridade só cando deixemos de ver a antiverdade como uma categoria negativa, cando cheguemos a admitir que o pulo irresistível de dizer “o que non é” atópase no cerne mesmo da linguaxe e do pensamento.

George Steiner, Despois de Babel. Aspectos da linguaxe e da tradución (tirado da versión ao espanhol de Adolfo Castañón e Aurelio Major, editada por Fondo de Cultura Económica).

· Imaxe: Pantocrátor da ábsida de Sant Climent de Taüll/Tahull